Lidgeld

Clublidmaatschap 2017 (kleedkamers en douches inbegrepen in het lidgeld!)

€ 90.00 individueel

€ 65.00 jeugdlid (tot het jaar dat men 18 wordt)

€ 140.00 koppel watersportleden onder zelfde adres.

€ 170.00 familie watersportleden onder zelfde adres.

€ 30.00 toetredingsbijdrage nieuwe leden.

€ 15.00 kite verzekering

€ 15.00 lycra

 

Steunend lid

€ 50.00 individueel

€ 70.00 koppel of familie

 

Alle leden genieten een korting van circa 20% op de tarieven in de bar.

 

Voor uw lidmaatschap van seizoen 2017 verzoeken we de online inschrijvingsmodule te gebruiken. U ontvangt onmiddellijk een overzicht en betalingsreferentie.

Zorg ervoor dat je in orde bent alvorens op het water te gaan!

 

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportclub afsluit.

Bezorg ons secretariaat uw formulier en wij vullen het verder aan (opgelet mutualiteit komt slecht 1x per jaar per persoon tussenbeide).