Kitesurfen 2022 – Modules

Kitesurfen modules

Na het vervolledigen van je lessenpakket heb je de mogelijkheid na overleg om extra kitelessen te nemen of kitemateriaal te huren zodat je het kitesurfen volledig onder de knie krijgt. (Lidmaatschap + kiteverzekering verplicht!)

After completing your lesson package, you have the option after consultation to take extra kite lessons or rent kite equipment so that you can fully master kitesurfing. (Membership + kite insurance required!)

Klik HIER om je vooraf in te schrijven als lid. Lessen vangen aan in mei in functie van de watertemperatuur.

Click HERE to pre-register as a member. Lessons start in May depending on the water temperature.

Registreer je dan: